Prodejní doba nově po dobu letních prázdnin: provozovna Mukařov v sobotu zavřeno


Kotlíkové dotace – výměna kotle na pevná paliva s dotací od Středočeského kraje

Středočeský kraj vyhlásil dotační Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“.

Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Předmětem dotace je podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • A2 Automatický kombinovaný kotel (uhlí, biomasa) – ve výši 75% ze způsobilých nákl. max. 75.000,- Kč
 • A3 Ruční kotel na biomasu (akum. nádoba min. 55l/kW) – ve výši 80% ze způsobilých nákl. max. 100.000,- Kč
 • A3 Automatický kotel na biomasu – ve výši 80% ze způsobilých nákl. max. 120.000,- Kč
 • B Tepelné čerpadlo – ve výši 80% ze způsobilých nákl. max. 120.000,- Kč
 • C Plynový kondenzační kotel – ve výši 75% ze způsobilých nákl. max. 95.000,- Kč

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace/

Jako firma, která se zabývá prodejem kotlů, jsme schopni vám pomoci s dotací a výběrem nového zařízení.

 

ZAJISTÍME:

 • Sestavení žádosti o poskytnutí dotace a její podání
 • Výběr vhodného zařízení na vytápění do Vašeho objektu
 • Zajištění detailního návrhu technologie
 • Dodání zařízení

Více informací:

Kotlíkové dotace

Základní informace

Seznam prioritních měst a obcí

Plná moc k zastupování – vyřízení dotace V+T mat s.r.o.

Smlouva na poskytnutí pomoci při podání žádosti o kotlíkovou dotaci

 


Nebojte se kotlů třídy 3!

Ocelový kotel DOR F se speciální konstrukcí pro spalování hnědého uhlí vyniká jednoduchou manipulací při přikládání a vysokou bezpečností díky bezazbestové izolaci. Kotle bude možné nadále provozovat i po roce 2022. Kromě hnědého uhlí a hnědouhelných briket zvládne spalovat i dřevo, brikety, černé uhlí a krátkodobě i koks.

Hlavní přednosti kotle DOR F:

 • jednoduchá náhrada za starý kotel DOR (stejné připojovací rozměry)
 • velká násypná šachta pro pohodlné přikládání shora
 • automatická regulace výkonu tepelným regulátorem tahu
 • vysoká účinnost spalování díky nastavení doplňkového (terciárního) vstupu vzduchu pro různé druhy paliva
 • nezávislý na elektrické energii (nepotřebuje spalinový ventilátor)

Informace o omezení výroby a prodeje kotlů

Od  1. 1. 2018 bude platit zákaz prodeje, přesněji řečeno uvedení na trh, kotlů třídy 3. Tzn., že výrobce kotlů již nebudou moci vyrábět a dále tyto kotle distribuovat.  Od 1. 9. 2022 začne platit úplný zákaz provozu kotlů třídy 1 a 2 pod pokutou 50 000 Kč. Kotle třídy 3 a vyšší se budou podle stávající legislativy smět dále provozovat nadále. Přehledné údaje naleznete v tabulce:

Harmonogram omezení prodeje a provozu kotlů
Poznámka
1.1.2014 Ukončení prodeje kotlů třídy 1 a 2
1.1.2017 Povinnost na základě požadavku Obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizní zprávu kotle ke všem kotlům na pevná paliva. Při nepředložení revizní zprávy na vyžádání od 1.1.2017 hrozí pokuta 20 000 Kč.
Pokud bude prokázáno, že je spalováno nepovolené palivo (především odpady a uhelné kaly), hrozí pokuta 50 000 Kč.
1.1.2018 Ukončení prodeje kotlů třídy 3 Všechny kotle třídy 3, které zůstaly na skladech prodejců i po datu 1. 1. 2018 se mohou dále prodávat a instalovat do vyprodání zásob i po tomto termínu a provozovat je i po roce 2022.
1.1.2020 Ukončení prodeje kotlů třídy 4 a 5
Nově bude možnost pouze zakoupit a uvést do provozu kotel, který splňuje požadavky na EKODESIGN.
Již dnes jsou pro dotační programy vyžadovány kotle splňující požadavky na EKODESIGN.
Po 1.1.2020 bude platit pro celou EU.
1.9.2022 Zákaz provozu kotlů třídy 1 a 2 bez ohledu na dobu pořízení.
Dále bude možné provozovat kotle třídy 3 – 5
V případě prokázaného provozu kotle třídy 1 a 2 hrozí pokuta 50 000 Kč

INOVACE MODELŮ ŘADY OKCE A OKC

2016-03-16_13-05-38Společnost DZD (Družstevní závody Dražice), česká jednička ve výrobě ohřívačů vody nyní přichází na trh s inovovanou verzí svých nejprodávanějších modelů OKCE a OKC. Po loňském představení unikátního chytrého ohřívače řady OKHE SMART EVO3 se tak jedná o další významnou novinku v sortimentu společnosti. Cílem inovace nebylo pouze přiblížit podobu nejvýznamnějších modelů portfolia z hlediska designu ovládací části ohřívačů, ale zároveň představit celou řadu vylepšení.

Číst dále ›


Aktuality z kotlíkové dotace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU „VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ PALIVA V RODINNÝCH DOMECH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2015–2018″

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 7.12.2015 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018″ (dále jen „Program”).

Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena:

 • I. kolo  žádostí od 15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin
 • II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí ukončen.

Žádosti lze podat v písemné podobě na formuláři, a to včetně povinných příloh. Žádost lze podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v úředních hodinách podatelny nebo zasláním na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

Číst dále ›


Ministr Brabec oficiálně vyhlásil „Nové kotlíkové dotace“

tepelná technika - kotlíkové dotace

 

Číst dále ›


Zkoušky dle zákona 406/2000 Sb. – profesní kvalifikace

Pozor pro instalace tepelných čerpadel, kotlů a kamen na biomasu a solárních systémů nám v rámci podpory podnikání náš geniální stát nařizuje nové povinnosti!!!“

topenarPodle zákona č. 406/2000 Sb. jsou od 1. ledna 2015 zavedeny nové kvalifikační standardy pro osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Být oprávněnou osobou s příslušnou kvalifikací je třeba při instalaci některého z níže uvedených zdrojů energie:

Profesní kvalifikace požadované dle zákona 406/2000 Sb.
Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H)
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)
Montér tepelných čerpadel (26-012-H)
Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H)
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H)
Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

Více informací: http://www.ceska-peleta.cz/klastr-ceska-peleta/zkousky-dle-zakona-4062000-sb-profesni-kvalifikace/


Novinka: Kotle Rojek v 5. emisní třídě

Česká firma ROJEK má nově v nabídce také vlastní kotle v 5. emisní třídě. Jedná se o nové teplovodní kotle typu ROJEK A BIO 25 pro spalování dřevních pelet. Tyto automatické kotle jsou konstruovány pro vytápění obytných i komerčních objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. Kotle lze provozovat již od výkonu 7,2 kW.

Technické parametry nových kotlů ROJEK
Nový  teplovodní kotel s automatickou dodávkou paliva ROJEK A 25 nebo ROJEK A BIO 25 je předurčen k vytápění obytných i komerčních objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW.

Regulovatelný výkon kotle je 7,2 až 28 kW.

Kotel je určen pro automatické spalování hnědého uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm

 


Pozor na kouřící komíny

Pokuta až 20 tisíc korun hrozí od roku 2017 domácnostem, které nebudou mít revizi svého kotle, kamen nebo krbu na uhlí či dřevo. Revizi musí provést nejpozději do konce roku 2016 a na vyžádání ji případně předložit obecnímu úřadu. Revize bude povinná každé dva roky.

Nová povinnost se vztahuje na spalovací zdroje na pevná paliva určené k ústřednímu vytápění domácnosti. Revizí tedy nemusí projít například ty krby, které si lidé pořizují spíše kvůli příjemné atmosféře a jsou pouze doplňkovým zdrojem tepla. Revize nebudou nutné ani u kotlů na plyn v majetku domácností, u nich zatím podle zákona stačí udržovat zařízení v “bezpečném stavu”.

 

Zdroj: www.aktualne.cz


Pozvánka na školení SanSwiss

Vážení obchodní přátelé,

radost-ze-sprchovanirádi bychom Vás informovali, že firma SanSwiss využije zimní období, kdy je nižší frekvence prodeje, na školení pro Vás, odběratele, případně pro organizace, které Vám zajišťují montážní práce. Cílem této akce je zkvalitnění servisních prací a prohloubení povědomí o značce SanSwiss u odborné veřejnosti. Z tohoto pohledu navrhujeme níže uvedené termíny. Uvádíme rovněž průběh školicího dne. Školení proběhne za účasti obchodního manažera a servisního technika.


Uvažované termíny školení: 

St 25.2.2015
St 4.3.2015
St 18.3.2015
St 25.3.2015
St 1.4.2015

Číst dále ›


Eshopy

Jika-shop
Laufen-shop
Roca-shop
Geberit-shop

Užitečné odkazy

www.reflex-pro.de/cs-CZ Výpočtový software pro systémy udržování tlaku, doplňování, odplynování a výměníky tepla pro různé oblasti zařízení budov a technologické procesy.

http://www.waermepumpe.de/jazrechner/
Jednoduché nezávislé porovnání účinnosti tepelných čerpadel.

Zásady ochrany osobních údajů

Zadejte dotaz

ZAVŘÍT

Váš dotaz byl odeslán!

Vyplňte prosím tento formulář

Jméno *
Email *
Předmět *
Otázka *

Odesláním dotazu souhlasím se zpracováním osobních údajů.

* Vyžadovaná pole